fbpx
Book now

#PüsimeikPraktika

#PüsimeikPraktika

Süvaõppe põhikursus “Püsimeigi alused” 

Koolituse kestus 4 kuud, 180 akadeemilist tundi.
Teoreetiline osa – 80 akadeemilist tundi
Praktiline osa – 100 akadeemilist tundi

Koolitusvõimalused: Тallinn.

Kursuse eesmärk: Koolitus, mis võimaldab kiiresti omandada ilutööstuse 2 valdkonna oskused võimalikult lühikese aja jooksul: kulmutehnik ja püsimeik. Koolitus sisaldab praktilist osa ja omandatud teadmiste kinnitamist.

Eelnev kogemus: Ei ole vajalik

Hind: 3530 EUR

Hinna sees:  teooria, praktika modellil, desinfektsiooni- ja steriliseerimisvõimalused, KÕIK koolituseks vajalik, töövahendid, ühekordsed vahendid ja professionaalsed kosmeetikatooted, isikliku hügieeni vahendid jms

Õpilane omandab koolitusel järgnevad teadmised.
Õpiväljundid:
• oskab püsimeigi teostamiseks valmistada ette töökoha;
• tunneb töös kasutatavaid instrumente;
• omandab uusi teadmisi kaasaegsete püsimeigi tehnoloogiatest;
• tunneb kaasaegseid iluteenindaja, kliendi ja instrumentide hügieeni nõudeid;
• oskab modelleerida kulme vastavalt nahatüübile ja näokujule;
• oskab klienti nõustada;
• teab koduse hoolduse vajalikkust.

Kursuse kava:

Teoreetiline osa – 80 akadeemilist tundi

– Kulmude arhitektuur ja keemiline värvimine.
– Täiuslikud proportsioonid, kujude mitmekesisus
– Vajalikud tööriistad
– Tööruumi organiseerimine
– Protseduuri algoritm
– Paberil treenimine. Kulmude kuju valik
– Eksam. Töö teostamine modelli peal keemilise värvimisega.
– Seadmega töötamise alused
– Tööks vajalikud tööriistad
– Töökoha organiseerimine
– Seadmega tutvumine. Püsimeigi seadmega töötamise alused
– Kulmud (harjutused lateksi peal)
Autori tehnika – kulmud.
– Kulmude tätoveerimise tehnikad (teostamise erinevad viisid)
– Kulmude piirkonna valuvaigistamine
– Värviõpetus (kulmud)
Huuled – teoreetiline osa
– Huulte anatoomia
– Huule püsimeigi tehnikad
– Vormi valik.
– Huulte valuvaigistamine
– Värvivarjundi valimine võttes arvesse: värvitüüpi; huulevärvid; kliendi soovid.
Silmad (silmalaud)
– Silmade kuju. Silma kuju korrigeerimise põhimõtted. Silmalaugude kontuuri eskiisi valik sõltuvalt individuaalsest morfoloogiast: – ülemise silmalau kontuur (ripsmete tiheduse efekt) – alumise silmalau kontuur
– Silmapiirkonna valuvaigistamise omadused ja tüübid
– Värvivarjundite valik
Suhtlus kliendiga
– Suhtlus kliendiga. Konsultatsioonid ja protseduurieelne ettevalmistamine
– Vastunäidustused
– Hooldus pärast protseduuri
– Püsimeigi kasutamise tunnused.
– Näotüübid
– Küsimused
– Püsimeigiprotseduuri psühholoogilised aspektid
Madala kvaliteediga tööde parandamine ja korrektuur.
– Pigmendi eemaldamise meetodid
– Ebaõnnestunud töö värviparandus

Praktiline osa – 100 akadeemilist tundi

Kulmud (Praktiline osa)
– Praktiline ülesanne: käe seadmine lateksil
– Protseduuri läbiviimise algoritm
– Iseseisva protseduuri läbiviimine lateksmannekeenil õpetaja juhendamisel
– Raskemate momentide hindamine ja analüüs
– Kokkuvõtte
– Küsimused

Huuled (Praktiline osa)
– Eskiisi joonistamine paberile. Treening.
– Õpilane viib õpetaja juhendamisel läbi iseseisva protseduuri lateksmannekeenil.
– Raskemate momentide hindamine, analüüs.
– Kokkuvõtte
– Küsimused

Silmad (silmalaud) Praktiline osa
– Iseseisva protseduuri läbiviimine lateksmannekeenil õpetaja juhendamisel
– Raskemate momentide hindamine ja analüüs
– Kokkuvõtte
– Küsimused

Praktika lateksimudelil
– Praktiline ülesanne: käe seadmine kliendi nägu jäljendavale lateksmudeli peal
– Eksam: iseseisvalt teostada aparaadi abil lateksimudeli kulmude, huulte ja silmalaugude läbijoonistamist.

Püsimeigiprotseduurid mudeli peal
– Praktilised harjutused: püsimeigiprotseduurid mudeli peal meistri juhendamisel.

Saadud teoreetiliste ja praktiliste teadmiste KINNITAMINE. Ettevalmistus lõpueksamiks.

EKSAMISOSA
1. Teoreetiline eksam.
2. Praktiline eksam sisaldab 3 tööd: huuled, silmalaud, kulmud

Kõik kursuse lõpetajad saavad kätte 3 tunnistust:
1) “Püsimeigi alused” 
2) “Kulmude arhitektuur ja keemiline värvimine”
3) “Praktika Allura Beauty Academy-s”

Kursus toimub kahes keeles (vajadusel): vene ja eesti.

Tunnistuse saamiseks peab õppijal läbitud olema nii teoreetiline-, kui ka praktiline osa.

Koolituse läbimiseks peab õppija sooritama eksami: viimase modelli teeb ta iseseisvalt, ilma abita.

Vajadusel aitab akadeemia modellide otsimisega.

Koolitajad:

Katrin Klimashevskaya (Püsimeigi alused)
Aleksandra Kuusmaa (Kulmude arhitektuur ja keemiline värvimine)